Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GONVANA

(Gondwana), lục địa cổ lấy tên theo địa danh ở cao nguyên Đêcan (Deccan) của Ấn Độ (Gond - tên bộ tộc, Wana - tên vùng). Lục địa khổng lồ này ở Nam Bán Cầu, tồn tại cho đến kỉ Triat, sau đó dần dần bị phân tách và tạo nên các mảng riêng như ta thấy hiện nay - Nam Mĩ, Châu Phi, Mađagaxca, Ấn Độ, Ôxtrâylia, Châu Nam Cực. Lục địa G bắt đầu bị phân tách từ kỉ Triat, diễn ra mạnh mẽ vào các kỉ JuraKrêta, đến đầu kỉ Palêôgen về cơ bản các lục địa ở Bán Cầu Nam có dạng như hiện tại. Sự tồn tại trong lịch sử địa chất của lục địa G thống nhất được xác minh bằng nhiều tư liệu địa chất khác nhau, đầu tiên là tư liệu về cổ sinh vật - sự đồng nhất về động vật bò sát, hệ thực vật Glossopteris. Việc phân tách lục địa G thành các mảng lục địa như nói trên đã là đối tượng và dẫn liệu cho việc nghiên cứu, phát triển lí thuyết về sự trôi dạt của lục địa và học thuyết kiến tạo mảng.