Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GÓC LƯỢNG GIÁC

  (cg. góc suy rộng), thông thường thì góc có giá trị từ 0o đến 360o (hoặc từ 0 đến 2π rađian). Trong lượng giác người ta cũng xét các góc có giá trị

  với k là số nguyên. Như vậy, các GLG có giá trị biến thiên từ - đến + .