Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GÓC ĐA DIỆN

  phần không gian giới hạn bởi một mặt nón có đường tựa là một đa giác đơn (x. Mặt nón; Đa giác). Đỉnh của mặt nón là đỉnh của GĐD. Các tia nối đỉnh của GĐD với các đỉnh của đa giác tựa gọi là các cạnh của GĐD. Hai cạnh đi qua hai đỉnh liên tiếp của đa giác tựa gọi là hai cạnh kề nhau. Góc tạo bởi hai cạnh kề nhau gọi là một mặt của GĐD. Nếu đa giác tựa là lồi thì GĐD gọi là lồi. Tổng các mặt của một GĐD lồi luôn bé hơn 360o.