Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRÀO LƯU HẬU HIỆN ĐẠI

xu hướng kiến trúc vào khoảng phần tư cuối thế kỉ 20 nhằm thoát ra khỏi những hạn chế của trào lưu hiện đại trước đây (quá đề cao công năng, kết cấu và có xu hướng quốc tế hoá làm mờ nhạt bản sắc địa phương). TLHHĐ muốn tìm đến nét đặc sắc riêng cho kiến trúc như gợi lại những giá trị của lịch sử, áp dụng thủ pháp chiết trung (liên kết nhiều phong cách khác nhau) hoặc dùng những đường cong bay bướm để thoát ra khỏi sự cứng nhắc của kết cấu. Một số tác giả theo xu hướng này: Gravơ (M. Graves; Hoa Kì), Rôxi (A. Rossi; Italia), Ixôzaki Arata (Isozaki Arata; Nhật Bản), Bôta (M. Botta; Thụy Sĩ), vv.