Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MUỖI

(Culicidae), họ côn trùng kí sinh, bộ Hai cánh (Diptera). Phân bố khắp thế giới, có quanh năm ở các xứ nóng. Biến thái hoàn toàn: M cái đẻ trứng trên mặt nước, trứng nở thành ấu trùng (bọ gậy), nhộng (cung quăng) và dạng trưởng thành. Các giai đoạn trước trưởng thành, sống ở dưới nước (chủ yếu là nước ngọt). M đực hút nhựa, M cái hút máu. Nếu điều kiện thuận lợi, M đực sống một tháng, M cái sống 3 - 4 tháng. Có khoảng 3000 loài, Việt Nam đã biết 100 loài thuộc họ phụ Culicinae và 50 loài Anopheles. Đã xác định được Anopheles minimus, A. dirus truyền bệnh sốt rét; Aedes aegypti truyền bệnh dengơ xuất huyết, Cules tritaeneorhynchus truyền bệnh viêm não Nhật Bản B; Mansonia annulifera, Culex quinquefasciatus truyền bệnh giun chỉ. M còn là vật truyền một số bệnh cho vật nuôi. Diệt trừ M là khâu trọng tâm của mọi chương trình tiêu diệt bệnh sốt rét.