Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MŨ TAI BÈO

mũ mềm bằng vải có vành rộng, giống hình cái tai bèo, trang bị cho quân giải phóng Miền Nam Việt Nam. MTB là biểu tượng của "Anh Giải phóng quân" trong Kháng chiến chống Mĩ ở Miền Nam Việt Nam.