Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MŨ NAN

mũ do bộ đội tự tạo, đan bằng nan tre, lợp vải, xuất hiện lần đầu từ đầu 1948, trở thành một biểu tượng về "Anh bộ đội Cụ Hồ" trong Kháng chiến chống Pháp (1945 - 54).