Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MŨ MẤN

thực chất là một loại khăn đội trong tang lễ ở Việt Nam. MM là đồ đội của con gái, con dâu người chết, khi đội phải xoã tóc, mặc áo xô. Bằng một 1 miếng vải (phần nhiều là vải xô), gập đôi chiều rộng lại, nhưng để 2 đầu vải so le, rồi khâu 1 cạnh, chùm lên đầu thành hình chóp.