Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÝ ÔNG TRỌNG

(tên thật: Lý Thân), nhân vật trong truyền thuyết Việt Nam, sống khoảng cuối đời Hùng Vương đến đời An Dương Vương, người làng Chèm (nay thuộc Từ Liêm, Hà Nội). Ông cao to, khoẻ mạnh và ngay thẳng. Đời An Dương Vương, Tần Thuỷ Hoàng (Qin Shihuang - Trung Quốc) định xâm lược Việt Nam, vua đem ông tiến nhà Tần, ngụ ý khoe là Việt Nam có nhiều người như vậy; Tần Thuỷ Hoàng rất mừng, cho Lý Thân làm tư lệ hiệu uý, trấn giữ Hung Nô ở miền Tây (miền Tây tỉnh Thiểm Tây ngày nay), sau đó ông được vua Tần gả công chúa. Về già, ông nhớ quê hương, xin trở về Chèm. Vắng bóng ông, Hung Nô lại xâm phạm cửa ải nhà Tần, vua Tần sai sứ sang Việt Nam vời ông sang nhưng ông không muốn đi nữa. An Dương Vương nói dối rằng ông đã chết. Vua Tần không tin, bắt mang xác sang, ông đành phải tự vẫn. An Dương Vương đem thuỷ ngân rưới lên xác ông và đem nộp vua Tần. Tần Thuỷ Hoàng đúc tượng đồng cho ông, đặt trước cửa thành. Hung Nô tưởng Lý Thân còn sống, lui quân về. Tần Thuỷ Hoàng tặng ông hiệu Lý Ông Trọng. Thời nhà Đường, viên quan đô hộ là Triệu Xương sang Việt Nam, vẫn sợ uy phong Lý Thân, cho sửa sang lại đền cũ, nay vẫn còn ở làng Chèm, quê ông.