Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LƯU CHIỂU

chế độ nộp bắt buộc cho cơ quan nhà nước các bản in, ghi hình, ghi âm...; nhằm mục đích tàng trữ đầy đủ và lâu dài các xuất bản phẩm phát hành trên lãnh thổ quốc gia. Kho LC phần nhiều đặt ở thư viện quốc gia và là nguồn bổ sung quan trọng cho thư viện. Hiện nay ở Việt Nam, Cục lưu trữ làm nhiệm vụ nhận các xuất bản phẩm... để lưu trữ lâu dài. Chế độ LC có từ lâu: Pháp (1537), Đức (1624), Hà Lan (1679), Nga (1783). Ở Việt Nam, không kể các hình thức tàng trữ những tác phẩm thời xưa, chế độ LC ra đời năm 1922 theo nghị định của toàn quyền Đông Dương. Sau Cách mạng tháng Tám, sắc lệnh số 18/SL ngày 31.1.1946, quy định nộp LC văn hoá phẩm do chủ tịch Hồ Chí Minh kí, đã đem lại cho Thư viện quốc gia Việt Nam một kho ấn phẩm dân tộc đầy đủ nhất và là trung tâm thư mục quốc gia.