Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỰC CƠ HỌC

đại lượng đo tác dụng cơ học lên một vật thể nào đó bởi những vật thể khác. Tác dụng này gây nên sự biến đổi vận tốc của vật thể, hoặc làm biến dạng nó.

Có thể xảy ra khi tiếp xúc trực tiếp (các vật áp sát vào nhau), hoặc do các trường (trọng trường, trường điện từ) của các vật thể khác tạo nên. LCH là đại lượng vectơ; ở mỗi thời điểm được đặc trưng bởi cường độ, phương, chiều trong không gian và điểm đặt. Đơn vị LCH trong hệ SI là niutơn, kí hiệu N.