Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LUKAC G.

(Lukács György; 1885 - 1971), nhà triết học, nhà phê bình và nhà chính khách Hungari. Khi còn học ở Đức, trong các tiểu luận mĩ học của mình, tập hợp trong tập "Tâm hồn và hình thức" (1911), "Luận về tiểu thuyết" (1920), Lukac đã có thiên hướng phân tích mĩ học theo xã hội học, cấu trúc học, quan điểm lịch sử. Năm 1918, Lukac gia nhập Đảng Cộng sản Hungari, phụ trách giáo dục trong Chính phủ cách mạng (1919). Tác phẩm chủ yếu là "Lịch sử và ý thức giai cấp" (1923), trong đó Lukac hiện đại hoá phần cách mạng của chủ nghĩa Mac bằng cách "đổi mới thuyết biện chứng của Hêghen", nhưng bị Đại hội Quốc tế Cộng sản V (1924) phê phán là xét lại (1925). Lukac là tác giả nhiều công trình triết học, xã hội học và nghiên cứu văn học, nổi tiếng trong đó có: "Tiểu thuyết lịch sử Banzăc và chủ nghĩa hiện thực Pháp" (1936), "Guêthơ và thời đại của ông" (1946). Khi có cuộc nổi dậy năm 1956, Lukac là uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Hungari và là bộ trưởng trong Chính phủ Nagy (I. Nagy). Bỏ xứ sở sang lưu trú Rumani; Lukac cho xuất bản ở đó các tác phẩm "Chủ nghĩa hiện sinh hay chủ nghĩa Mac" (1948), "Sự huỷ diệt của lí trí" (1954), "Ý nghĩa hiện đại của chủ nghĩa hiện thực phê phán" (1955), "Nhà văn Nga Xônjênitxưn" (1964).


 

Lukac G.