Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÊ TRANG TÔNG

(tên huý: Duy Ninh; 1515 - 48), vua mở đầu thời Lê Trung hưng. Con vua Chiêu Tông, cháu năm đời Lê Thánh Tông. Mẹ là Phạm Thị Ngọc Quỳnh. Khi Mạc Đăng Dung chiếm ngôi nhà Lê, ông lánh nạn vào Thanh Hoá. Năm 1533, được Nguyễn Kim đón sang Sầm Châu (Lào) lập làm vua, lập ra Nam triều đối lập với Bắc triều của họ Mạc. Lê Trang Tông dựng cơ nghiệp trong thời nội loạn, được các cựu thần giúp đỡ, nhiều lần đem quân về đánh lấy lại Thanh Hoá. Từ khi Trịnh Kiểm nắm mọi quyền hành, Lê Trang Tông chỉ còn là hư vị.