Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LẬP XUÂN

(cg. sang xuân), tên tiết khí hậu (x. Tiết) thứ ba trong năm, chỉ khí hậu trung bình trong khoảng những ngày từ 4 đến 18.2 hằng năm. Ngày đầu của tiết 4.2 cũng gọi là ngày LX, ngày bắt đầu mùa xuân ở nước ta.