Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÃO HOÁ

sự thay đổi làm giảm giá trị của vật liệu (vd. cao phân tử) theo thời gian, dưới tác dụng của các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, áp suất, vv. Thông thường, quá trình LH làm mất các tính chất sẵn có như độ dẻo, độ đàn hồi; có khi làm thay đổi cả màu sắc, dáng vẻ bên ngoài của vật liệu. Người ta áp dụng nhiều biện pháp để giảm và hạn chế quá trình LH, vd. khi chế tạo vật liệu thường cho thêm chất phụ gia chống LH.