Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRÀ LÂN

(cg. Trà Long), thành cổ và là nơi diễn ra trận chiến vừa công vừa dụ hàng theo kế hoạch đánh chiếm vùng Nghệ An của tướng quân Nguyễn Chích trong cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 27) chống quân xâm lược nhà Minh. Thuộc châu cùng tên ở miền núi Nghệ An, tương đương với huyện Con Cuông, Tương Dương ngày nay. Thành ở trên một ngọn núi bên bờ bắc Sông Lam, gần ngã ba Sông Con (nay thuộc xã Bồng Khê, huyện Con Cuông). Là nơi án ngữ con đường "thượng đạo" chạy qua miền Tây Nghệ An và là điểm chốt chặn giữa vùng rừng núi và đồng bằng. Thành đắp theo thế núi, chu vi chừng 2 km, phía ngoài có hào và rào tre trúc dầy. Do viên tri phủ thổ quan Cầm Bành cùng hơn 1.000 thổ binh chốt giữ. Tháng 10.1424, sau trận thắng lớn ở Bồ Đằng (hay Bồ Lạp thuộc Quỳ Châu, Nghệ An), nghĩa quân tiến đánh thành TL, vừa vây hãm vừa phủ dụ Cầm Bành đang cố thủ trong thành chờ quân cứu viện. Sau hơn 1 tháng vừa kiệt sức, vừa tuyệt vọng, Cầm Bành phải mở cửa thành đầu hàng. Sau này, khi tổng kết 10 năm cuộc kháng chiến, Nguyễn Trãi đã viết "Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật. Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay".