Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"LĨNH NAM CHÍCH QUÁI"

tác phẩm sưu tập văn học dân gian đầu tiên của Việt Nam, chép tay bằng chữ Hán. Tác phẩm do một tác giả khuyết danh đời Trần khởi thảo (cuối thế kỉ 14, đầu thế kỉ 15), có ý kiến cho rằng đó là Trần Thế Pháp (không rõ năm sinh, năm mất), sau đó được Vũ Quỳnh và Kiều Phú thế kỉ 15 hiệu chỉnh, bổ sung thành 2 quyển, gồm 22 truyện. Quyển 3 do một nho sinh thời Mạc là Đoàn Vĩnh Phúc trích từ "Việt điện u linh" chép thêm, cuối thế kỉ 18 lại có Vũ Khâm Lân bổ sung nhiều truyện mới. Nội dung chính của "LNCQ" là những truyện cổ tích, truyền thuyết, thần thoại, dã sử từ thời thượng cổ đến đời Trần, hoặc giải thích nguồn gốc dân tộc ("Truyện Hồng Bàng", "Truyện Mộc Tinh"...), hoặc kể sự tích các bậc anh hùng, các nhân vật tài giỏi ("Truyện Phù Đổng Thiên Vương", "Truyện Hai Bà Trưng"...), hoặc giải thích phong tục tập quán ("Truyện bánh chưng", "Truyện cây cau"...), hoặc có liên quan đến các di tích văn hoá, lịch sử ("Truyện Rùa vàng", "Truyện Như Nguyệt"), vv. Mặc dầu còn mang ít nhiều tính huyền thoại, nhưng tác phẩm cũng có nhiều giá trị sử liệu. Đã được Nhà xuất bản Văn hoá dịch và xuất bản năm 1960.