Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIỄU HẠNH

nữ thần trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, còn được gọi là Liễu Mẫu hay Bà Chúa Liễu. Bà là một trong 4 vị thánh dân gian được tôn vinh là Tứ bất tử. Bà cũng là một thánh mẫu trong tín ngưỡng Tứ phủ: Thiên phủ có Mẫu Cửu Trùng; Sơn phủ có Mẫu Thượng Ngàn; Thuỷ phủ có Mẫu Thoải; Phủ trần gian là Mẫu Liễu. Cũng có sách viết rằng: Liễu Hạnh ngoài cái tên là Giáng Tiên, Quỳnh Hoa, còn được gọi là Lê Thị Thắng, có chồng là Trần Đào Lang, con là Trần Nhâm. Mộ của bà ở xứ Cây Đa, xã Tiên Hương, Vụ Bản, Nam Định. Ở huyện Thiên Bản (nay là Vụ Bản), tỉnh Nam Định xưa kia, dân chúng vẫn tự hào là một vùng quê có 6 nhân vật lạ kì (gọi chung là Thiên Bản lục kì), trong đó có bà Liễu Hạnh, được nhiều làng thờ làm thành hoàng. Đền thờ bà có nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh miền núi Đông Bắc và rải rác cho đến tận Nam Trung Bộ. Những nơi thờ phụng chính, kiến trúc quy mô lớn, lễ hội được tổ chức hằng năm. Lễ trọng thì có Đền Sòng (Thanh Hoá) là nơi cổ xưa nhất, Phủ Giày (Nam Định), Phủ Tây Hồ (Hà Nội).

 Từ thờ cúng bà Liễu Hạnh ở Đền Sòng chuyển vào phía nam đồng nhất với thờ Thiên Yana, Bà Chúa Xứ.