Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN HỢP QUỐC

(viết tắt: UN), tổ chức quốc tế toàn cầu, lớn nhất hiện nay. Thành lập 26.6.1945 (bắt đầu có hiệu lực từ 24.10.1945) theo sáng kiến của Liên Xô, Hoa Kì, Trung Quốc, Anh, Pháp (xt. Hội nghị Xan Franxixcô 1945). Thành viên: 188 nước (đến 9.1999), Trụ sở: Niu Yooc (New York; Hoa Kì). Việt Nam yêu cầu tham gia LHQ từ 1946, nhưng chỉ đến khi cách mạng giải phóng dân tộc kết thúc, nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thống nhất mới trở thành thành viên chính thức từ 9.1977. Theo Hiến chương, mục đích của LHQ là duy trì hoà bình và an ninh quốc tế; ngăn chặn và loại bỏ mối đe doạ hoà bình, thủ tiêu các hành vi xâm lược và các hành vi khác phá hoại hoà bình; phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc chủ quyền quốc gia, bình đẳng về quyền lợi và tự quyết dân tộc, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình; thực hiện hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội và văn hoá; tôn trọng nhân quyền, không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ và tín ngưỡng. Các cơ quan chính của LHQ gồm: Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, Hội đồng Quản thác, Toà án Quốc tế, Ban Thư kí. Ngoài ra, LHQ còn có nhiều cơ quan chuyên môn khác như UNESCO, UNDP, ILO, FAO, vv.

Trong lịch sử tồn tại của mình, LHQ đã có nhiều đóng góp tích cực: kêu gọi giải trừ quân bị; cắt giảm và loại trừ vũ khí hạt nhân, vũ khí giết người hàng loạt; kêu gọi và tổ chức các cuộc đối thoại Bắc - Nam, giải quyết hoà bình nhiều cuộc xung đột; vận động bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá, lịch sử; mở rộng giao lưu văn hoá giữa các nước, cảnh giác loài người về nguy cơ huỷ hoại môi trường, chống thiên tai, chống AIDS; vận động giảm dân số, giúp đỡ một số nước đang phát triển giải quyết các khó khăn về y tế, giáo dục, kinh tế - xã hội, vv.