Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN HIỆP ANH

(cg. Cộng đồng Anh; Khối Liên hiệp Thịnh vượng chung Anh), liên minh gồm Anh và các lãnh thổ tự trị, thuộc địa phụ thuộc cũ của đế quốc Anh cũ. Ra đời dựa trên cơ sở của Quy chế Oetminxtơ (The Statute of Westminster) 1931 (gồm các thành viên: Vương quốc Anh, Ôxtrâylia, Niu Zilân, Liên bang Nam Phi, Canađa). Những năm 1931 - 46, có tên gọi Khối Liên hiệp Thịnh vượng chung; từ 1946, mang tên chính thức Khối Liên hiệp thịnh vượng chung Anh (Liên hiệp Anh). Theo tuyên bố 1971, LHA xác định như một liên minh tự nguyện của các quốc gia độc lập có chủ quyền, theo đó, mỗi quốc gia có chính sách riêng của mình và có trách nhiệm trao đổi ý kiến, cùng nhau hợp tác và củng cố sự hiểu biết lẫn nhau và hoà bình chung.

Đến 1990, đã có 51 nước thành viên. Các quốc gia thuộc khu vực thuộc địa trước đây của Vương quốc Anh đều có quyền tham gia hoặc rút khỏi LHA; vd. rút khỏi LHA có: Nam Phi (1961), Pakixtan (1972); rồi lại nhập lại: Nam Phi (1994), Pakixtan (1989).

Nữ hoàng Êlizabet II (Elizabeth II) của Anh là người đứng đầu LHA.

Với việc Anh gia nhập Thị trường chung Châu Âu (EEC, 1973) cộng với việc giảm sút sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng chính trị của Anh, xu hướng li tâm ngày càng gia tăng trong nội bộ Liên hiệp. Trong chính sách đối ngoại cũng tồn tại những mâu thuẫn gay gắt: một số nước LHA tham gia tích cực vào các khối quân sự - chính trị của các nước đế quốc, một số nước khác lại theo chính sách không liên kết, phát triển sự hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở những nguyên tắc chung cùng tồn tại hoà bình, cải tổ quan hệ kinh tế quốc tế.

Cơ quan của LHA gồm: Hội nghị những người đứng đầu chính phủ. Ban thư kí. Trụ sở: Luân Đôn (London, Anh).