Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÔPÔ

(A. topo), bộ phận của toán học nghiên cứu các tính chất của không gian tôpô, các bất biến của không gian tôpô qua các phép đồng phôi. Một trong những khái niệm trung tâm của T là ánh xạ liên tục. Các bất biến quan trọng của không gian tôpô là tính liên thông, tính compăc, số chiều, nhóm đồng luân, vv.

Tuỳ theo đối tượng và phương pháp nghiên cứu người ta chia T học thành các phần khác nhau như T đại cương, T đại số, T tổ hợp, T vi phân, vv.