Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FRANXI

    (L. Francium), Fr. Nguyên tố hoá học nhóm IA, chu kì 7 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 87; nguyên tử khối 223,0197. F được nhà khoa học nữ người Pháp Perây (M. Perey) tìm ra năm 1939. Là chất phóng xạ: chỉ có một đồng vị tự nhiên 223Fr với chu kì bán rã 21,8 phút, các đồng vị nhân tạo kém bền hơn; một trong những nguyên tố hiếm nhất (có trong vỏ Trái Đất khoảng 24,5 g) và kém bền nhất trong số các nguyên tố phóng xạ gặp trong thiên nhiên. Là kim loại kiềm hoạt động hoá học mạnh nhất, tính chất chưa được nghiên cứu đầy đủ, khối lượng riêng 2,3 - 2,5 g/ cm3, tnc = 18 - 21oC, ts = 620oC. Tên gọi được đặt theo tên nước Pháp (France).