Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FLO

(L. Fluorum), F. Nguyên tố hoá học nhóm VII A, chu kì 3 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 9; nguyên tử khối 18,99840; thuộc nhóm halogen. F được nhà hoá học Pháp Moaxăng H. (H. Moissan) điều chế lần đầu tiên (1886) bằng cách điện phân kali florua trong hiđro florua lỏng. Chất khí không màu, lớp dày có màu vàng nhạt, mùi gắt khó chịu và rất độc, tnc = - 219, 6oC; ts = - 188,1oC; khối lượng riêng 1,69 g/l. Có thể tác dụng với tất cả các nguyên tố trừ nitơ, heli, neon và acgon. Tương đối phổ biến trong thiên nhiên, khoảng 0,02% khối lượng vỏ Trái Đất, tạo hai khoáng vật chính: fluorit (CaF2) và fluoapatit [Ca5 (PO4)3F]. Được dùng để chế freon (tác nhân làm lạnh), chế teflon (polime rất bền với hoá chất). Flo lỏng và một số hợp chất của flo được dùng làm chất oxi hoá nhiên liệu tên lửa.