Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÙNG HOÀNG

(cg. reanga), khoáng vật lớp sunfua asen AsS. Hệ đơn nghiêng. Dạng tinh thể, lăng trụ ngắn hoặc hình kim, tập hợp tinh đám, hạt đặc sít, dạng đất rời, màng phủ. Màu đỏ lửa, đỏ vàng. Độ cứng 2 - 2,5; khối lượng riêng 3,6 g/cm3. Gặp trong các mỏ nguồn gốc nhiệt dịch, phun trào (thăng hoa). Nguồn để lấy As2O3, chế màu, sản xuất thuỷ tinh, trong nhiệt kĩ thuật. Tìm thấy trong mỏ quặng thuỷ ngân ở Thần Sa (Thái Nguyên).