Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỔNG HỢP HỮU CƠ

quá trình điều chế hợp chất hữu cơ có cấu tạo xác định, đôi khi sự điều chế đó chỉ là một phản ứng thay thế một nhóm chức này bằng một nhóm chức khác:

 

 

Hoặc sự chuyển vị khung cacbon của một phân tử đơn giản:

 

 

Cũng có trường hợp để điều chế một hợp chất cần phải tiến hành hàng chục phản ứng riêng biệt.