Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỒNG THUỶ

nạn lụt lớn. Theo sách "Sáng thế kỉ", cuốn đầu trong bộ Kinh Thánh Công giáo, Chúa sinh ra Trời Đất và muôn loài, nhưng loài người mắc quá nhiều tội lỗi, nên Chúa quyết định dâng nước lên cho ngập hết mặt đất, tiêu diệt mọi sinh vật. Riêng ông già Nôê (Ph. Noé, gốc tiếng Hêbrơ: Nôat) được Chúa thương, báo trước bảy ngày, đóng một con tàu mang theo đủ mọi loài vật, mỗi loài một đực, một cái. HT dâng tràn, con tàu đáp vào sườn núi Ararat, gìn giữ được nòi giống nhiều loài vật sau này.