Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỒNG BÀNG THỊ

(cg. Họ Hồng Bàng), tên gọi theo truyền thuyết để chỉ những triều vua đầu tiên của nước Việt, bao gồm các vua Kinh Dương Vương (xt. Kinh Dương Vương), Lạc Long Quân và 18 đời Hùng Vương. "Kỉ Họ Hồng Bàng" đã được ghi trong phần "Ngoại kỉ" bộ chính sử "Đại Việt sử kí toàn thư". Đời sống thời Họ Hồng Bàng còn rất đơn giản. Dân chúng lấy vỏ cây làm áo, dệt cỏ gianh làm chiếu, lấy nước cốt gạo làm rượu, lấy bột cây quang lang làm cơm, lấy cầm thú, cá, ba ba làm mắm, sản xuất được nhiều gạo nếp, thổi cơm trong ống tre, cắt tóc ngắn, ở nhà sàn, có tục xăm mình. Các nhà khoa học ngày nay cho rằng, Họ Hồng Bàng tương đương với giai đoạn cuối thời tiền sử và sơ sử của Việt Nam.