Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÔMÔ HABILIT

(Homo habilis), tên khoa học có nghĩa là Người khéo léo; chỉ một loại hoá thạch, lần đầu tiên được vợ chồng Liky (L. S. B. Leakey) phát hiện trong khe núi Ônđuvai (Olduvai) ở Tanzania năm 1959. Sau đó, những hoá thạch của HH còn được phát hiện ở Kôbi Fôra (Koobi Fora; Kênya). HH có thể tích sọ lớn hơn Australopithecus, trong khoảng 510 - 750 cm3, trung bình là 630 cm3, trán cao hơn, không có mào đỉnh như ở sọ Australopitthecus (vượn phương nam), xương chẩm tròn hơn, cung hàm trên cũng có dạng parabôn hơn. Xương chân tìm được cho biết HH đã đi thẳng trên hai chân và chỉ thấp khoảng 1 m, trong khi đó tay lại dài. HH sống cách ngày nay trong khoảng từ 2 triệu năm đến 1,6 triệu năm. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng HH đã tiến hoá thành người Hômô êrectut (Homo erectus).