Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG

cuộc họp mặt của vua Trần Thánh Tông với đại biểu các bô lão trong nước tại điện Diên Hồng dưới triều nhà Trần. Tháng chạp năm Giáp Thân, niên hiệu Thiệu Bảo thứ sáu (từ 7.1 đến 5.2.1285). Thượng hoàng Trần Thánh Tông đã "cho gọi các phụ lão trong nước" về kinh đô Thăng Long, đặt tiệc ở thềm điện Diên Hồng để hỏi kế đánh giặc. Trả lời cho câu hỏi của vua Trần "nên hoà hay nên đánh?", các phụ lão đã đồng thanh hô "đánh", "vạn người cùng nói như từ một miệng".

Các bô lão đã mang tới vua Trần ý chí và câu trả lời quyết chiến của nhân dân ở các lộ trong cả nước và cũng mang từ Thăng Long về khắp các địa phương trong nước không khí quyết tâm chống giặc giữ nước của HNDH, của triều đình, cổ vũ mọi người tham gia kháng chiến.

HNDH là một cuộc họp mặt đại biểu rộng rãi nhất của toàn dân tộc trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Xt. Diên Hồng.