Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỐC ĐEN

(cg. lỗ đen), vật thể vũ trụ mà sự tồn tại được dự đoán theo thuyết tương đối. HĐ hình thành trong khối vật chất bị co mạnh, có lực hấp dẫn lớn đến mức mà vận tốc vũ trụ cấp hai cuả nó đạt tới vận tốc ánh sáng, có bán kính rất nhỏ (gọi là bán kính hấp dẫn). Theo thuyết tương đối, không có một tín hiệu nào có thể truyền với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng nên không một loại bức xạ, tín hiệu hay vật thể nào có thể bứt ra khỏi HĐ. Để phát hiện được các HĐ, người ta dựa vào lực hấp dẫn của chúng, hoặc vào bức xạ hãm cuả chất khí từ ngoài phóng tới chúng. Hiện nay, người ta đã tìm thấy trên bầu trời một số điểm có thể là HĐ. Vùng tâm Thiên Hà chúng ta có thể là một HĐ.