Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KIM TINH

(L. Venus; kí hiệu thiên văn: ♀; cg. sao Hôm, sao Mai), hành tinh của hệ Mặt Trời. Khoảng cách trung bình từ KT đến Mặt Trời bằng 108,22.106 km, chu kì quay quanh Mặt Trời là 224,7 ngày đêm và quay quanh trục là 243 ngày đêm. Bán kính trung bình 6.050 km, khối lượng 4,9.1024 kg. Khí quyển có thành phần 97% CO2, 2% N2, 0,05% H2O, ngoài ra còn có CO, O2, HCl, HF. Nhiệt độ bề mặt vào khoảng 750 K, áp suất 107 Pa ( 100 at). Trên bề mặt KT có các miệng núi lửa và đá. Đất đá trên bề mặt có thành phần gần với lớp đất đá trầm tích trên Trái Đất. Chu kì quay của khí quyển (lớp mây phủ) KT là 4 ngày đêm.