Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KIM NGƯU

(L. Taurus), chòm sao hoàng đạo, kí hiệu khoa học là Tau. Có những sao sáng α, β, η, ξ và Tau tương ứng với cấp sao 1,06; 1,78; 2,96; 3,00. Trong chòm KN có hai tinh vân khuếch tán lớn, một trong đó là nhóm sao Tua rua. Ngoài ra từ tinh vân Krabovit với punxa PSR 0531 + 21 đã phát hiện được nguồn bức xạ vô tuyến và rơnghen khá mạnh. Ở Việt Nam, khoảng tháng 12, chòm KN mọc từ đầu hôm đến sáng thì lặn. Càng lùi về trước (hoặc sau) tháng 12 thì mọc càng sớm (hoặc muộn) hơn.