Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KILÔGAM

(Ph. kilogramme), đơn vị cơ bản về khối lượng trong hệ đơn vị quốc tế SI, và là đơn vị hợp pháp của Việt Nam, kí hiệu kg. K là khối lượng của chuẩn gốc quốc tế, được bảo quản tại Viện Cân đo Quốc tế BIPM [ở Xevrơ (Sèvres) gần Pari]. Chuẩn gốc này được làm bằng hợp kim platin - iriđi (90% Pt , 10%Ir), dưới dạng một quả cân hình trụ có chiều cao và đường kính bằng 39 mm.