Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KIỀU CÔNG TIỄN

(? - 938), võ tướng dưới triều Dương Đình Nghệ (cg. Dương Diên Nghệ). Quê ở Phong Châu (Phú Thọ). Năm 937, giết Dương Đình Nghệ đoạt chức tiết độ sứ rồi cầu cứu quân Nam Hán. Vua Nam Hán sai con là Vạn vương Hoàng Thao đem quân sang xâm lược. Kiều Công Tiễn bị Ngô Quyền giết trước khi quân Nam Hán kéo sang. Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán và dựng nền độc lập tự chủ.