Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KIỀU CÔNG HÃN

(? - 967), một trong 12 sứ quân cát cứ dưới triều Ngô (939 - 996), quê ở Phong Châu (Phú Thọ). Tự xưng là Kiều Tam Chế, thuộc dòng họ Kiều Công Tiễn. Làm quan cho nhà Ngô, về sau nhà Ngô suy yếu, Kiều Công Hãn xây thành ở Phù Lập (Phú Thọ) và trở thành một sứ quân. Bị Đinh Bộ Lĩnh đánh, thua chạy về Đường Lâm (Hà Tây) nương nhờ Ngô Nhật Khánh.