Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỐC ĐỘ VŨ TRỤ CẤP III

tốc độ ban đầu tối thiểu mà một vật ở trên Trái Đất có để thoát khỏi sức hút của hệ Mặt Trời và bay vào khoảng không của Thiên Hà chúng ta. Phép tính cho kết quả TĐVTC III bằng khoảng 16,7 km/s đối với Trái Đất. Về lí thuyết thì tốc độ đó tương ứng với giá trị khoảng 42 km/s đối với Mặt Trời. Xt. Hệ Mặt Trời; Thiên Hà của chúng ta.