Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỐC ĐỘ VŨ TRỤ CẤP II

tốc độ ban đầu tối thiểu mà một vật ở trên mặt đất cần có để thoát khỏi sức hút của Trái Đất và trở thành vệ tinh của Mặt Trời, tức là hành tinh. TĐVTC II được tính bằng cách làm cho động năng mà vật cần có lớn hơn động năng cân bằng với thế năng của vật ở trong trọng trường của Trái Đất. Phép tính cho thấy TĐVTC II có giá trị khoảng 11,2 km/s. Xt. Mặt Trời.