Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỐC ĐỘ VŨ TRỤ CẤP I

tốc độ ban đầu tối thiểu mà một vật ở trên mặt đất cần có để vượt được sức hút của Trái Đất và trở thành vệ tinh của nó. TĐVTC I được tính bằng cách làm cân bằng lực li tâm khi vật bay trên quỹ đạo Trái Đất với sức hút do lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên vật. Theo tính toán thì TĐVTC I có giá trị khoảng 8 km/s. Xt. Định luật phổ biến hấp dẫn; Trái Đất.