Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG

tốc độ truyền sóng điện từ. Trong chân không, TĐAS kí hiệu là c và bằng 299.792.458 ± 1,2 km/s (đo năm 1980). Đó là giới hạn của tốc độ truyền bất kì tác dụng vật lí nào. Trong môi trường, TĐAS phụ thuộc vào tần số ánh sáng (hoặc bước sóng). Phân biệt tốc độ pha v = c/n (n là chiết suất môi trường) và tốc độ nhóm. Xt. Thuyết tương đối; Chiết suất; Tốc độ nhóm.