Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOẢNG

(toán; cg. khoảng mở), tập hợp tất cả các số thực x thoả mãn bất đẳng thức a

Nửa khoảng [a, b) hoặc (a,b] là tập hợp các số thực x thỏa mãn tương ứng các bất đẳng thức a x < b="" hoặc="" a=""><> b.