Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHÍ QUYỂN HÀNH TINH

lớp khí bao bọc các hành tinh, có khả năng tán xạ và hấp thụ bức xạ Mặt Trời. Thành phần khí quyển của các hành tinh Mộc tinh, Thổ tinh, Hải Vương tinh gồm chủ yếu hiđro, heli, metan; còn của Kim tinh, Hoả tinh chủ yếu là khí cacbonic. Xt. Khí quyển Trái Đất.