Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"KHÂM ĐỊNH VIỆT SỬ THÔNG GIÁM CƯƠNG MỤC "

bộ quốc sử bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn từ 1856 đến 1884, gồm 52 quyển, có khoảng 30 người tham gia. Ngoài lời dụ và tấu, sách có hai phần: tiền biên có 5 quyển từ Hùng Vương lập nước đến nhà Ngô (967); chính biên có 47 quyển bắt đầu từ nhà Đinh (968) đến Lê Chiêu Thống chạy sang Thanh (1789). Phần chính biên được phân như sau: Đinh, hai quyển, ba quyển, Trần năm quyển, còn lại là những quyển thời Hậu Lê. Sách được biên soạn theo thể biên niên dựa trên cơ sở các bộ quốc sử trước đó là "Đại Việt sử ký toàn thư", "Đại Việt sử ký tục biên" và một số sách khác. Dùng bút pháp cương mục để khảo tả (cương là phần tóm tắt gọn và sáng, mục tiếp theo cương chép rộng ra cụ thể hơn). Ngoài cương và mục lại có thêm chú giải khá chi tiết về tên người, tên đất, chế độ thi cử, tổ chức hành chính, vv. Rải rác có lời phê của Tự Đức. Tài liệu kê cứu của bộ sử này bao gồm dã sử, thơ văn, các sách của Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú, sử Trung Quốc, vv., khoảng trên 200 bộ. "KĐVSTGCM" cũng có một số nhược điểm như các vấn đề về Lâm Ấp, Chân Lạp, Nam Chiếu cần phải chỉnh lí lại, hoặc như các thời kì Lý, Trần về trước thì quá sơ lược. Dầu có một số hạn chế, "KĐVSTCM" so với các bộ thông sử trước, vẫn là bộ sử chứa nhiều tư liệu chính xác, là thành tựu lớn của sử học Việt Nam. Hiện nay, mộc bản của tác phẩm này vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn, lưu giữ ở Trung tâm lưu trữ II tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục lưu trữ quốc gia. Đã được Viện Sử học tổ chức dịch và xuất bản trong những năm 1957 - 60; tái bản năm 1998.