Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KÊPLƠ I.

(Johannes Kepler; 1571 - 1630), nhà thiên văn học người Đức, một trong những người đặt nền tảng cho thiên văn học hiện đại. Đã phát hiện ra các quy luật chuyển động của hành tinh (các định luật Kêplơ) và trên cơ sở đó đã lập ra các bảng tính chuyển động hành tinh. Đặt cơ sở cho lí thuyết nhật nguyệt thực, sáng chế ra loại kính thiên văn mà trong đó vật kính và thị kính đều là các thấu kính hai mặt lồi. Suốt cuộc đời, Kêplơ luôn sống trong nghèo khổ và bị Giáo hội Công giáo xua đuổi.
Kêplơ  I.