Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIANG THANH

(Jiang Qing; tên thật: Lý Vân Hạc; 1914 - 91), nhà hoạt động chính trị Trung Quốc. Quê Sơn Đông. Từ 1933 đến 1937, diễn viên kinh kịch và điện ảnh ở Thượng Hải. Năm 1933, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1938, lên Diên An, kết hôn với Mao Trạch Đông. Năm 1960, hoạt động cải cách văn hoá. Năm 1966, thành viên chủ chốt của Tiểu ban Cách mạng Văn hoá. Tháng 4.1969, uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 6.10.1976, bị bắt. Ngày 25.1.1981, bị Toà án tối cao Trung Quốc xử tử hình (bản án có hiệu lực sau 2 năm) vì phạm nhiều tội ác trong cách mạng văn hoá. Tháng 1.1983, được giảm án thành tù chung thân.