Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẢI TÍCH HÀM

bộ phận quan trọng của giải tích hiện đại, được hình thành vào giao thời của thế kỉ 19 và 20. Đối tượng nghiên cứu chính của GTH là các không gian vectơ tôpô vô hạn chiều và các ánh xạ giữa chúng. Lí thuyết toán tử tuyến tính thực chất là sự phát triển của đại số tuyến tính ra không gian vô hạn chiều, là bộ phận được nghiên cứu kĩ nhất trong GTH. Các không gian thường gặp nhất trong GTH là không gian Hinbe và không gian Banac. Gần đây, GTH phi tuyến cũng được phát triển mạnh.