Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẢI THƯỞNG NÔBEN

giải thưởng do Viện Hàn lâm Thụy Điển và Uỷ ban Giải thưởng của Quốc hội Na Uy lập theo di chúc của Nôben A. (A. Nobel, nhà hoá học Thuỵ Điển). GTN trao tặng hằng năm (từ 1901) cho những người có cống hiến xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học, chính trị xã hội, văn học. Lúc đầu, theo di chúc của Nôben, chỉ có 5 giải thưởng thuộc các lĩnh vực (vật lí, hoá học, sinh học và y học, văn học, hoà bình). Năm 1968, bổ sung thêm một giải về khoa học kinh tế.

Giải thưởng về vật lí, hoá học, kinh tế học do Viện Hàn lâm Khoa học hoàng gia ở Xtôckhôm xét; về y học và sinh học do Viện Phẫu thuật Y học hoàng gia Carôlin (Caroline) ở Xtôckhôm xét; về văn học do Viện Hàn lâm Thuỵ Điển xét; giải thưởng hoà bình do Uỷ ban Giải thưởng Nôben Quốc hội Na Uy xét tặng những người có công trong hoạt động củng cố hoà bình thế giới.

GTN là giải thưởng mang tính chất quốc tế rộng rãi, công nhận thành tựu của các nhà bác học, nhà văn, nhà hoạt động chính trị và xã hội, không kể người nước nào.