Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIAI THỪA của một số tự nhiên n

(kí hiệu n!), tích của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến n. Vậy n! = 1.2...n. Quy ước 0! = 1.