Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIA ĐÌNH

thiết chế xã hội dựa trên cơ sở kết hợp những thành viên khác giới, thông qua hôn nhân, để thực hiện các chức năng sinh học, kinh tế, văn hoá, xã hội, tín ngưỡng... Khi GĐ đã có con cái, thì các thành viên trong GĐ được liên kết với nhau vừa bằng quan hệ hôn nhân (không cùng huyết thống) vừa bằng quan hệ huyết thống (theo dòng mẹ hoặc dòng bố). GĐ là một phạm trù lịch sử, thay đổi cùng với sự phát triển của xã hội. Ngày nay, nhiều người cho rằng nếu về phương diện hôn nhân, loài người đi từ quần hôn đến hôn nhân cá thể, thì trên lĩnh vực GĐ, loài người đi từ đại gia đình (đại gia đình mẫu hệ, đại gia đình phụ hệ) đến tiểu GĐ. Nói chung người ta quan niệm đại GĐ gồm từ ba thế hệ trở lên, là một đơn vị kinh tế và là tế bào của xã hội. Tiểu GĐ cũng là đơn vị kinh tế và tế bào của xã hội, nhưng chỉ bao gồm bố mẹ và con cái.

Xã hội loài người từ khi chuyển sang chế độ phụ quyền thì bắt đầu có sự bất bình đẳng nam nữ. Càng về sau, trong xã hội có giai cấp, thì sự bất bình đẳng này càng nặng nề, làm cho nữ giới chịu nhiều điều bất hạnh. Vì vậy, từ lâu, vấn đề bình đẳng nam nữ, vấn đề giải phóng người phụ nữ đã được xã hội đặt ra để giải quyết.

 Ngày nay, ở một số nước trên thế giới, có tình trạng nam nữ đi vào quan hệ tình dục mà không dẫn đến việc xây dựng GĐ. Nạn đồng tính luyến ái, căn bệnh AIDS của thế kỉ đang có nguy cơ lan rộng, đe doạ phá vỡ thiết chế và chức năng GĐ truyền thống.

Cộng đồng thế giới đang chăm lo đến việc lành mạnh hoá đời sống GĐ, cũng như đang đặt vấn đề dân số và kế hoạch hoá GĐ thành quốc sách của các quốc gia trên thế giới.

Luật hôn nhân và gia đình (1986), Bộ luật dân sự (1995) của Việt Nam quy định những nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng GĐ kiểu mới (tiến bộ, tự nguyện, một vợ một chồng, nam nữ bình đẳng, bảo đảm hạnh phúc cho con cái). Chiến lược quốc gia về dân số và kế hoạch hoá GĐ của Việt Nam ghi rõ mỗi cặp vợ chồng dừng lại ở 1 hoặc 2 con để có điều kiện nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và giáo dục con cái.