Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÔ HIẾN THÀNH

(? - 1179), danh thần nổi tiếng thời Lý. Quê: làng Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây. Có tài văn võ, giúp vua Anh Tông (1138 - 75) đánh dẹp loạn các nơi, lập được nhiều công lớn. Người tổ chức khai hoang lập làng vùng ven biển Quảng Ninh (Móng Cái, Hải Đông) và Thanh Hoá. Làm quan tới chức Thái uý đứng đầu triều đình, được phong tước vương (tước duy nhất do nhà vua phong cho một đại thần không phải tôn thất). Tính tình cương trực, khảng khái. Anh Tông mất, ông kiên quyết theo di chiếu lập vua mới là Cao Tông (1176 - 1210), không chịu nhận hối lộ của một hoàng hậu để thay đổi ý kiến. Khi bị ốm nặng, ông vẫn sáng suốt, ngay thẳng trong xét việc dùng người, đề cử Trần Trung Tá có thực tài thay mình, mà không giới thiệu Vũ Tán Đường là người đã tận tâm săn sóc ông khi ốm.