Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GAM

(Ph. gamme), thang âm có đủ số bậc trong phạm vi quãng tám và có điệu thức hoặc giọng điệu rõ ràng, vd. G đô trưởng, G đô thứ.